top of page
Medium - 150 DPI-H_DX_DimensionEXL200_Angle (1).jpg

Інтегрований біохімічний аналізатор Dimension EXL 200 
з імунолонічним модулем LM

Dimension® EXL™ 200 – аналізатор з високою продуктивністю та сучасною хемілюмінесцентну технологію імуноферментних аналізів LOCI®. Поєднує біохімічні та імунологічні тести в єдину систему. Широке меню тестів, включає загальну біохімію, кардіомаркери, гормони щитоподібної залози, імуносупресори
Продуктивність до 627 тестів на годину та 47 реагентів на борту
Спрощує робочий процес – підготовка реагентів для біохімічних та імунологічних аналізів у спільній реагентній зоні
Проведення всіх аналізів з первинної пробірки
Компактне обладнання забезпечує економію простору
Швидкі та точні результати – через 11 хвилин для ключових критичних аналізів
Результати аналізів електролітів менше, ніж за хвилину
Швидка обробка термінових зразків (STAT) з будь-якої позиції та отримання першого результату для основної панелі через 4 хвилини
Економія часу – автоматична обробка зразків, автоматична підготовка реагентів та довготривалі стабільні калібрування системи
LD_DimensionEXL200_NameClose_5720_IMAGE_19_4-3_1800000007072212.jpg
MEDСOSWISS_BW-300px.png
Approved_Partner_Emblem_only_rgb-120х90px.jpg

Широке меню тестів

Тиреоїдна панель

Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тироксин вільний (Т4 вільн.)

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

Тироксин (Т4 )

Т-зв'язуюча здатність

Кардіомаркери

BNP

CKMB

NT-proBNP

hsCRP

Тропонін І

Високочутливий тропонін І

Міоглобін

Токсикологія

Ацетамінофен

6-Ацетилморфін (6-АМ)

Амфетамін

Барбітурати сечі

Барбітурати сироватки

Бензодіазепіни сечі

Бензодіазепіни сироватки

Бупренорфін

Канабіоїди (ТНС)

Метаболіти кокаїну

Екстазі

Етиловий спирт

Фентаніл

Метаквалон

Метадон

Опіати

Оксикодон

Фенциклідин

Пропоксифен

Саліцилат

Трициклічні антидепресанти

Імуносупресори

Циклоспорин

Циклоспорин, розширений діапазон

Еверолімус

Мікофенольна кислота

Сиролімус

Такролімус

Онкомаркери

Вільний PSA

Загальний PSA

Репродуктивна ендокринологія

Хоріонічний гонадотропін (hCG)

Моніторинг лікарських препаратів

Амікацин

Кофеїн

Карбамазепін

Дигітоксин

Дигоксин

Етосукцимід

Гентаміцин

Лідокаїн

Літій

Метотрексат

N-ацетилпрокаїнамід

Фенобарбітал

Фенітоїн

Прокаїнамід

Теофілін

Тобраміцин

Вальпроєва кислота

Ванкоміцин

Маркери анемії

Феритин

Фолат

Вітамін B12

Маркери цукрового діабету

Фруктозамін

Глікозильований гемоглобін А1с

Маркери кісткового метаболізму

Вітамін D загальний

Загальна біохімія

Аланінамінотрансфераза

Альбумін

Лужна фосфатаза

Аміак

Амілаза

Аспартатамінотрансфераза

Білірубін прямий

Білірубін загальний

Кальцій (СРС)

Вуглекислий газ

Хлорид

Холестерин

Креатинкіназа

Креатинін

Гамма-глутамілтрансфераза (GGT)

Глюкоза

Глюкоза, гемолізована

HDL/LDL холестерин

Залізо

Лактат

Лактатдегідрогеназа

Дубікаїн

Ліпаза

Магній

Альдолаза

Панкреатична амілаза

Фосфор

Калій

Натрій

Залізозв'язуюча здатність сироватки (TIBC)

Загальний білок

Загальний білок, сеча/спинномозкова рідина

Тригліцериди

Азот сечовини

Мікроальбумін

Протеїни

Альфа-1-кислий-глікопротеїн

Бета-2 мікроглобулін (латексний тест)

Антистрептолізин О

Аполіпротеїн А-І

Аполіпротеїн В

Церулоплазмін

Комплемент (компонент С3)

Комплемент (компонент С4)

С-реактивний білок

С-реактивний білок, розширений діапазон)

Гаптоглобін

Вільні легкі ланцюги імуноглобуліну каппа

ВІльні легкі ланцюги імуноглобуліну лямбда

Ig A

Ig G

Ig M

Ліпопротеїни (а) (ультранизької щільності)

Преальбумін

Ревматоїдний фактор

Трансферин

Сепсис

Прокальцитонін (PCT)

Маркери інфекційних захворювань

SARS-COV-2 Ig G

SARS-COV-2 Total

Компанія "Медкосвісс" (Україна) - авторизований партнер Siemens Healthcare, пропонує Вам придбати аналізатор  Dimension EXL 200. Можливі варіанти як прямого продажу, так і з використанням додаткових фінансових послуг (лізинг і реагентний контракт). 

 

Будь ласка, звертайтеся до нас з будь-яких професійних питань!

DimEXLwithLM_keyboard_1800000007412868.jpg
bottom of page