top of page

Три кроки до створення ефективних СОПів

Все частіше лабораторії стикаються зі створенням СОПів у зв’язку з впровадженням стандартів ISO. Важливо розуміти, що СОП – це не черговий бюрократичний документ, який лише обтяжує працівників лабораторії, а ефективний робочий інструмент, напрацьований методом спроб і помилок.


Стандартна операційна процедура (СОП) – документ управління якістю, своєрідний набір інструкцій з конкретного аспекту роботи, що допомагає стандартизувати процедуру задля зниження ймовірності помилки. Залежно від оформлення СОПи поділяються на інструкції, алгоритми, блок-схеми та чек-листи.Крок 1. Ведення реєстрації невідповідностей


На цьому етапі ведеться збір інформації про похибки та реєстрація всіх невідповідностей, що спостерігаються в лабораторії та на пунктах забору біоматеріалу. Це необхідно для того, щоб виділити етапи, на яких можуть виникати помилки. Також необхідно скласти перелік можливих небажаних подій для полегшення орієнтування персоналу. Працівники на місцях фіксують та проводять первинний аналіз невідповідностей, приймають термінові дії та передають інформацію в відділ якості.


 


Крок 2. Аналіз причин невідповідностей


Найпростіший інструмент виявлення причин невідповідностей – запитання «Чому?». Перш ніж переходити до безпосереднього розв'язання проблеми, необхідно зрозуміти, чому ситуація склалася так, а не інакше.


Також варто розділяти причини на ті, які залежать від лабораторії (маркування, недотримання температурного режиму при транспортуванні тощо) й на які, відповідно, можна вплинути; та ті, які не залежать від неї (наприклад, недотримання пацієнтом правил підготовки до здачі аналізів) 


Крок 3. Написання СОПів


Опираючись на зібрану інформацію необхіно підготувати СОПи з урахуванням виявлених причин невідповідностей в яких буде враховано потреби окремої лабораторії. При створенні власних СОПів можна опиратися на приклади інших колег, проте саме індивідуальний підхід є ключовим для успішної стандартизації. В результаті, отримуємо СОП, де буде чітко прописаний перелік всіх можливих небажаних подій (які доповнюються та актуалізуються за потреби), форми фіксації та обробки даних і регламенту дій персоналу.


Сам факт написання документації вже є певним інструментом аналізу. Після того, як СОПи написані починається найважливіший етап – впровадження СОПу в уніфіковане використання працівниками. Важливо розуміти, що такий стандарт виступає інструментом, а не ціллю. Метою впровадження даної процедури є не «підгін» процесів під конкретний СОП, а підбір індивідуальних параметрів, які будуть забезпечувати належний контроль якості в кожній лабораторії.


Comments


bottom of page