top of page

Що робити після виявлення потенційний ризиків в лабораторії?

Лабораторії піддаються різним типам небезпек, що робить лабораторію середовищем високого ризику. Робоче середовище може одночасно зазнавати впливу декількох видів небезпек.


Управління ризиками – це процес оцінки ризиків та розробка стратегій управління ними.


Складається з п’яти етапів:

- Підготовка виявлення ризику;

- Оцінка;

- Контроль;

- Ведення обліку;

- Перегляд.


Визначення ризиків є найважливішим кроком у всьому процесі.


Як визначити ризики?

- Картографування системи (SMA);

- Структурований мозковий штурм;

- Повідомлення про інциденти та консультації експертів.


Після виявлення потенційний ризиків процес оцінки можна проводити методом «Аналізу режиму відмов та ефектів» (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA)

FMEA був розроблений та прийнятий в промисловому секторі.


Останнім часом цей метод привертає більше уваги у всьому світі та в різних галузях. Він є корисним для системи охорони здоров’я. Метод передбачає ступінь серйозності та ймовірності небезпеки до випадків в лабораторії. Спроби контролювати ризики слід зробити, дотримуючись ієрархії, яка включає ліквідацію, заміну, інженерний й адміністративний контроль та засоби індивідуального захистку.


Ведення обліку процесу управління ризиками також має важливе значення, щоб показати виконання правил безпеки.


Основні переваги FMEA:

- Відстеження небезпек (ймовірності та серйозності);

- Вказує на переважні небезпеки, яким потрібно приділити увагу;

- Дозволяє вжити заходів для зменшення або усунення небезпек залежно від пріоритетів ризиків (RPN)


Недоліки FMEA:

- Суб’єктивний та трудомісткий аналіз, вимагає хорошої роботи в команді;

- Деякі небезпеки можуть бути упущені, оскільки це залежить від досвіду та обізнаності в цьому методі;

- Взаємозв’язок між різними небезпеками не враховується.


Дослідження щодо оцінки ризиків та рекомендації щодо управління ними провели в двох академічних лабораторіях Катарського університету. Мета дослідження: усунути або зменшити ризики для працівників. Дослідження проводили в двох лабораторіях: клінічній та мікробіологічній. В ході дослідження визначено, що хімічна та ергономічна небезпеки становлять майже чверть від всіх небезпек.

Загалом, кількість виявлених небезпек становила 13 у клінічній та 16 у мікробіологічній. Хімічна та ергономічна мали найвищий відсоток в обох лабораторіях: 25% у мікробіологічній та 31% у гематологічній


Матеріали написані на основі статті AlShammari W, Alhussain H, Rizk NM. Risk Management Assessments and Recommendations Among Students, Staffs, and Health Care Workers in Educational Biomedical Laboratories. Risk Manag Healthc Policy. 2021 Jan 15;14:185-198. doi: 10.2147/RMHP.S278162. PMID: 33488131; PMCID: PMC7816217.


Commentaires


bottom of page