top of page

Гемоглобін: будова, види, функції та захворювання

Гемоглобін – залізовмісний білок, що міститься в еритроцитах та відіграє важливу роль у транспортуванні кисню і вуглекислого газу в крові. Окрім транспортування, гемоглобін регулює pH крові шляхом зв’язування з іонами водню.


Де міститься гемоглобін?


Окрім еритроцитів, також присутній в альвеолярних клітинах, макрофагах, нейронах середнього мозку, мезангіальних клітинах нирок, гепатоцитах, епітеліальній тканині матки.


Де синтезується?


Гемоглобін синтезується разом з еритроцитами під час еритропоезу в кістковому мозку. Гемова частина синтезується в цитоплазмі та мітохондріях еритроцитів, а білкова (глобін) синтезується рибосомою еритроцитів.


Hgb – основний компонент крові, який транспортує кисень та вуглекислий газ. Одна молекула гемоглобіну одночасно транспортує до 4 молекул кисню або вуглекислого газу. Hgb – глобулярний металопротеїн четвертинної структури. Одна молекула складається з чотирьох субодиниць; кожна містить поліпептидний ланцюг, приєднаний простетичною гемовою групою.


Будова гемоглобіну


Поліпептидні ланцюги бувають двох типів: альфа та бета. Гемоглобін в дорослих має дві альфа-субодиниці та дві бета-субодиниці, об’єднані у вигляді двох αβ-димерів, розташованих навколо 2-кратної осі симетрії. У фетальному гемоглобіні бета-субодиниці замінені гемма-субодиницями. Також бувають рідкісні випадки, коли бета-субодиниці замінюються дельта-субодиницями.


Гемова частина містить залізо (іон двовалентного заліза Fe+2), що утримується в центрі порфіринового кільця. Кожен іон Fe+2 може зв’язуватися з однією молекулою кисню (O2) або однією молекулою вуглекислого газу (CO2)Види гемоглобіну


Гемоглобін буває трьох типів:


  • Гемоглобін А – найпоширеніший тип гемоглобіну на який припадає від 95 до 98% загального гемоглобіну. Він містить дві альфа- та дві бета-субодиниці

  • Гемоглобін А2 – на його частку 2-3% загального гемоглобіну дорослої людини. Він містить дві альфа- та дві гамма-субодиниці

  • Гемоглобін F – гемоглобін плоду та новонароджених, також присутній в малій кількості (менше ніж 1%) в дорослих. Містить дві альфа- та дві дельта-субодиниці

Це типи нормального гемоглобіну. Також є мутовані форми: гемоглобін E, гемоглобін S та гемоглобін C.


Рівень гемоглобіну


Кількість гемоглобіну в крові виражається в грамах на децилітр (г/дл). Рівень гемоглобіну залежить від віку, статі та стану здоров’я. Загалом рівень Hgb у людини коливається від 12 до 20+ г/дл


Які захворювання пов’язані з гемоглобіном?


  • Серповидноклітинна анемія – організм виробляє аномальний гемоглобін S, через мутацію гена бета-глобіну HBB  • Таласемія – спадкове захворювання, яке характеризується зниженням вироблення гемоглобіну. Це відбувається внаслідок зменшення або повної відсутності однієї або кількох субодиниць глобіну  • Поліцитемія – підвищений рівень гемоглобіну в крові

  • Метгемоглобінемія – знижена здатність гемоглобіну переносити кисень внаслідок зміни стану заліза з відновленого стану Fe+2 в окиснений стан Fe+3

  • Гемоглобінурія – наявність гемоглобіну в сечі

  • Спадкова стійкість фетального гемоглобіну (HPFH) – доброякісний стан при якому наявний фетальний гемоглобін у дорослих у великій кількості


Comments


bottom of page